• 2016-08-28

Information- och utbildning i Umeå

Information- och utbildning i systemet förmågebeskrivning och för Kvalitetssäkring av RL sker i umeå den 31 augusti.