Om e-tjänst för förmågebeskrivning

Denna tjänst är ett hjälpmedel för att på ett systematiskt sätt beskriva metodförmågor samt göra en bedömning av insatskapaciteten i en räddningstjänstorganisation vad avser utförandet av räddningsinsats.